PIETEIKŠANĀS

Illustrator kursi

Kā pieteikties?

Pieteikšanās notiek nosūtot PIETEIKUMU uz epastu
maartins.linde@gmail.com Lūdzu pierakstiet, kāpēc vēlaties apgūt Adobe Illustrator?

Kad un kā notiek?

22. janārī sākas Illustrator kurss, kur 10 nodarbību laikā dalībnieki apgūs ikonu un logotipu izstrādi, veidos plakātus un savu ilustrāciju portfolio. Kursa noslēgumā dalībnieki iegūs sertifikātu, kas atbilst vienam augstskolas kredītpunktam. 

Nodarbības notiks trešdienās no 17.10 līdz 18.30. No 22. janvāra līdz 25. martam, Annas ielā 2. Nodarbības vada skolotājs Mārtinš Linde.

Dalībnieku skaits datorklasē ir ierobežots, un ja piesakās vairāk dalībnieki nekā ir vietas, tad uzņemšana notiek konkursa kārtībā, kur kritēriji ir pieteikšanās ātrums, vecums, motivācija.

Cik tas maksā?

TJN “Annas 2” datorgrafikas pulciņa atbalstam var ziedot.

Rekvizīti:
Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” atbalsta biedrība
Reģ.Nr. 40008087445
Banka: SEB banka
Konta Nr.: LV 27 UNLA 0050005753920
Jānorāda mērķis: Ziedojums Datorgrafikas pulciņa attīstībai

* TJN Annas 2 atbalsta biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija un veiktie ziedojumi ir attiecināmi uz VID attaisnotiem izdevumiem iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Liels PALDIES datorgrafikas pulciņa ziedotājiem! Tas ir nozīmīgs ieguldījums bērnu un jauniešu attīstībā, atbalsts interešu izglītībai, un pateicība skolotājam! Tas ir kā pateicības apliecinājums un zīme, ka šis pakalpojums tiek novērtēts. 🙂