PIETEIKŠANĀS

Dizaina kursi

Kā pieteikties?

Pieteikšanās notiek nosūtot epastu uz maartins.linde@gmail.com Lūdzu pierakstiet, kāpēc vēlaties apgūt grafikas dizainu?

Cik tas maksā?

Pulciņa atbalstam var ziedot.

Rekvizīti:
Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” atbalsta biedrība
Reģ.Nr. 40008087445
Banka: SEB banka
Konta Nr.: LV 27 UNLA 0050005753920
Jānorāda mērķis: Ziedojums Datorgrafikas pulciņa attīstībai

* TJN Annas 2 atbalsta biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija un veiktie ziedojumi ir attiecināmi uz VID attaisnotiem izdevumiem iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Kā notiek uzņemšana?

  • Katrā grupā var uzņemt 12 audzēkņus, ņemot vērā darba vietu skaitu datorklasē.
  • Ja piesakās vairāk audzēkņu, tad uzņemšana grupās notiek ņemot vērā vecumu, iepriekšējo sagatavotību un motivāciju. Notiek pārrunas un praktiskais pārbaudījums pirmajās nodarbībās.
  • Ideāls pulciņa audzēknis vēlas nevis nosist laiku datorspēlēs, bet gan radīt mākslu, izstrādāt dizainu un apgūt nepieciešamās tehniskās iemaņas.

 

Photoshop brīnumi
Un Illustrator dārgumi!

32 nodarbību kurss jauniešiem no 18-25 g.v,
Otrdienās un Ceturtdienās 18.30 – 19.50
Februāris – Maijs

Šī apmācību programma izstrādāta jauniešiem, kuriem patīk vizuālā māksla, kuri ir apsvēruši domu mācīties dizainu, bet līdz šim pietrūcis drosmes, apņēmības, laiks vai īstā iespēja to sākt darīt mērķtiecīgi un profesionāli. Šajā nodarbību ciklā būs iespēja satikt cilvēkus ar līdzīgām interesēm un apgūt Photoshop un Illustrator no pašiem pamatiem. Vēl svarīgāk par tehniskām prasmēm ir saprast dizaina un mārketinga principus, lai profesionāli radītu logo, plakātus, vizualizācijas un citus uzņēmumiem nepieciešamus vizuālās komunikācijas materiālus.

Nodarbības vada mākslas un dizaina skolotājs Mārtiņš Linde.