AUDZĒKŅU DARBI

Audzēkņu darbi

Datorgrafikas interešu izglītība sniedz audzēkņiem izpratni par mūsdienu dizaina domāšanu, attīsta prasmes fotoattēlu apstrādē un grafikas dizaina izstrādē. Programmas apguves laikā audzēkņi iegūst pieredzi, kas noder profesionālajā darbībā grafikas dizaineriem, kuri izstrādā plakātus, reklāmas materiālus, žurnālus, iepakojumus, web lapas un dažādus citus darba tirgū nepieciešamus uzdevumus. Audzēkņi iemācās strādāt ar darba instrumentiem, ko lieto nozares profesionāļi – Adobe Photoshop, Illustrator, Muse u.c.