AUDZĒKŅU DARBI

Audzēkņu darbi

Datorgrafikas interešu izglītība dod audzēkņiem pieredzi digitālajā vizuālajā mākslā un dizaina izstrādē.

Bērni no 7 gadu vecuma iepazīst moderno tehnoloģiju lietošanu un ar vecumam atbilstošiem 2D un 3D grafiskajiem redaktoriem rada mākslas darbus, piedalās konkursos un satiek draugus ar līdzīgām interesēm.  
 
Pusaudžiem un jauniešiem datorgrafikas nodarbības sniedz izpratni par mūsdienu dizaina domāšanu, attīsta prasmes fotoattēlu apstrādē, grafikas dizaina izstrādē, 3D modelēšanā un web dizainā. Programmas apguves laikā audzēkņi iegūst pieredzi, kas noder profesionālajā darbībā grafikas dizaineriem, kuri izstrādā plakātus, reklāmas materiālus, žurnālus, iepakojumus, web lapas un dažādus citus darba tirgū nepieciešamus uzdevumus. Audzēkņi iemācās strādāt ar darba instrumentiem, ko lieto nozares profesionāļi.