Datorgrafika

Audzēkņi iemācās strādāt ar aktuālajām un profesionālajām programmām – Photoshop, Ilustrator u. c., kā arī iepazīst datorgrafikas vizuālos izteiksmes līdzekļus, to īpašības un specifiskās īpatnības. Attīsta prasmi veidot un vērtēt datorgrafikas darbus, kā arī apgūst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus.