Datorgrafika

Audzēkņi iemācās strādāt ar aktuālajām un profesionālajām programmām – Photoshop, Ilustrator u. c., kā arī iepazīst datorgrafikas vizuālos izteiksmes līdzekļus, to īpašības un specifiskās īpatnības. Attīsta prasmi veidot un vērtēt datorgrafikas darbus, kā arī apgūst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus.

Leave a Reply