PATEICĪBAS IZSTĀDE MĀMIŅĀM “KAD ES BIJU MAZS”

Darbu iesniegšana:
1. Darbi jānosūta skolotājam Mārtiņam uz e-pastu maartins.linde@gmail.com līdz 9. maijam, plkst. 14.00;
2. JPG fails 2000×2000 pikseļi jāpievieno kā pielikums. Faila nosaukumā jānorāda vārds, uzvārds, vecums un darba nosaukums;
3. E-pasta tekstā jāpievieno apraksts par bērnības atmiņu 30-50 vārdu apjomā;
4. E-pasta tekstā arī jānorāda informācija par darba autoru – vārds, uzvārds, vecums.
5. Bērniem un pavisam mazajiem darbus izstādei iesūta viņu vecāki.