Lūcija Kalviša, 24 gadi, Jāņu zāles.

Jāņu zāles

Lūcija Kalviša, 24 gadi

Mēs lasījām zāles Jāņu vainagam. Jutos priecīga. Mēs pinām vainagus un metām ozolā katru gadu. Tā bija prieka un svētku sajūta. Paldies mammu, ka mēs pavadījām laiku un svētkus kopā!