PIETEIKŠANĀS

Datorgrafika

Kā pieteikties?

Pieteikšanās notiek nosūtot PIETEIKUMU uz epastu
maartins.linde@gmail.com Lūdzu pierakstiet, kāpēc vēlaties apgūt grafikas dizainu? Pieteikties var arī Annas ielas svētku laikā 12. septembrī, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Kā notiek uzņemšana?

  • Katrā grupā var uzņemt maksimums 12 audzēkņus.
  • Uzņemšana grupās notiek ņemot vērā vecumu, iepriekšējo sagatavotību un motivāciju. Ja nepieciešams, notiek pārrunas un praktiskais pārbaudījums pirmajās nodarbībās.
  • Ideāls pulciņa audzēknis vēlas nevis nosist laiku datorspēlēs, bet gan radīt mākslu, izstrādāt dizainu un apgūt nepieciešamās tehniskās iemaņas.

Cik tas maksā?

Pulciņa atbalstam var ziedot.

Rekvizīti:
Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” atbalsta biedrība
Reģ.Nr. 40008087445
Banka: SEB banka
Konta Nr.: LV 27 UNLA 0050005753920
Jānorāda mērķis: Ziedojums Datorgrafikas pulciņa attīstībai

* TJN Annas 2 atbalsta biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija un veiktie ziedojumi ir attiecināmi uz VID attaisnotiem izdevumiem iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Liels PALDIES datorgrafikas pulciņa ziedotājiem! Tas ir nozīmīgs ieguldījums bērnu attīstībā, atbalsts interešu izglītībai, un pateicība skolotājam! Tas ir kā pateicības apliecinājums un zīme, ka šis pakalpojums ir vajadzīgs un tiek novērtēts. 🙂